Werfpolis
Multiwaarborg
Bouwwerk

Projectgebonden verzekering

Presentatie

Een bouwproject kan heel wat risico's inhouden die zeer zware gevolgen kunnen hebben voor uw onderneming. Het verzekeringscontract Multiwaarborg Bouwwerk dekt de realisaties van de projectontwikkelaars van de eerste dag op de werf tot 10 jaar na de oplevering van de werken.

Een antwoord op de nieuwe verplichtingen op het vlak van de tienjarige aansprakelijkheid

 • Het contract Multiwaarborg Bouwwerk werd ontwikkeld voor projectontwikkelaars die alle soorten bouwwerken realiseren: woongebouwen, schoolgroepen, kantoorgebouwen enz.
 • Behalve projectontwikkelaars voor wie het specifiek bestemd is, kunnen ook alle andere betrokkenen bij het bouwproject intekenen op dit contract.

Een complete verzekering

Het contract Multiwaarborg Bouwwerk past zich aan de kenmerken van de werf en de voortgang van de werken aan dankzij verschillende onafhankelijke en aanvullende overeenkomsten die een maximale verzekering garanderen:

 • voor alle betrokkenen tijdens de duur van de werken (projectontwikkelaar, aannemer, architect, ontwerper enz.) dankzij de BA- en de ABR-waarborg (alle bouwplaatsrisico's),
 • voor alle betrokken na de oplevering van de werken en dit gedurende 10 jaar, dankzij de tienjarige aansprakelijkheidswaarborg.

Een innoverende oplossing voor de tienjarige verzekering

De tienjarige verzekeringswaarborg omvat 2 luiken waarop u apart kunt intekenen:

 • het eerste luik is bestemd voor aannemers en andere dienstverleners. Dankzij deze waarborg is hun tienjarige aansprakelijkheid verzekerd via de werfpolis. Zo voldoen ze aan hun wettelijke verzekeringsverplichtingen.
 • het tweede luik biedt een verzekering van het bouwwerk: de opeenvolgende eigenaars zijn automatisch verzekerd wanneer zich een schadegeval voordoet dat wordt gedekt door de tienjarige aansprakelijkheid. Ze worden onmiddellijk vergoed en kunnen dus hun bouwwerk laten herstellen nog voordat de tienjarige aansprakelijkheid van de betrokkenen is ingeroepen.

Uitgebreide waarborgen

Het contract Multiwaarborg Bouwwerk biedt een optimale verzekering. Met name:

 • tijdens de hele duur van de werken de verzekering voor materiële schade aan het gebouw en voor de gebruikte materialen. De verzekering van de voorlopige bouwwerken nodig voor de realisatie van het project,
 • optionele waarborgen voor de opeenvolgende eigenaars indien er is ingetekend op het luik automatische tienjarige verzekering: verzekering voor verborgen fouten, immateriële schade als gevolg van materiële schade, schade aan de bestaande bouwwerken,
 • bijkomende waarborgen bij de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en andere dienstverleners: verzekering van de materiële schade die op hen wordt verhaald en betaling van de kosten van afgravingen, afbraakwerken, verwijderingen of ontmantelingen.

De voordelen

Een oplossing die perfect is afgestemd op de behoeften van de Belgische bouwsector

Het contract Multiwaarborg Bouwwerk werd speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de behoeften en verplichtingen van de professionals in de Belgische vastgoed- en bouwsector die een tienjarige verzekering moeten afsluiten.

Financiële zekerheid voor de bouwheer

 • Het verzekerde bedrag van het luik automatische tienjarige verzekering kan de volledige kost van het project beslaan.
 • Door in te tekenen op het luik automatische tienjarige verzekering, zorgt de bouwheer ervoor dat het beschadigde bouwwerk snel kan worden hersteld, ongeacht het verzekeringsniveau van de verantwoordelijke voor het schadegeval.

Een globale verzekering

 • Het contract Multiwaarborg Bouwwerk verzekert alle betrokkenen van het bouwproject tijdens de duur van de werken en in de 10 jaar na de oplevering van de werken.
 • De verzekering van de aannemers en andere dienstverleners reikt verder dan hun wettelijke verplichtingen op het vlak van tienjarige verzekering dankzij de bijkomende waarborgen van het contract Multiwaarborg Bouwwerk. Materiële schade die op hen wordt verhaald en de kosten van afgravingen, afbraakwerken, verwijderingen of ontmantelingen kunnen worden gedekt.

Een moduleerbare oplossing

Dankzij verschillende overeenkomsten en opties, kan de verzekeringnemer heel precies die verzekering samenstellen die hij nodig heeft, en dat werf per werf.

Eenvoudig af te sluiten

Met slechts één aanvraag verzekert u het hele project en kiest u alle waarborgen.

De voorrechten

U kunt gerust zijn n

U beschermt uw werken tot 10 jaar na de oplevering ervan.

Uw investeringen zijn beschermd

Als projectontwikkelaar is uw investering beschermd. Als aannemer is het voortbestaan van uw onderneming gegarandeerd.

U respecteert uw verbintenissen ten aanzien van uw klanten, zelfs in geval van schade

Bij schade die wordt gedekt door de tienjarige verzekering, verbindt SMABTP zich er contractueel toe om het verzekeringsdossier snel en efficiënt af te handelen. Zo kan het gebouw zo snel mogelijk worden hersteld.

U geniet een beter beheer van uw verzekeringsbudget

Als u bij eenzelfde verzekeraar verschillende waarborgen tegelijk afsluit, bespaart u op de kosten.

U geniet de expertise van een leider in de bouwverzekeringen

De Groep SMABTP bestaat al meer dan anderhalve eeuw en biedt professionelen in de vastgoed- en bouwsector verzekeringsoplossingen op maat aan die perfect zijn afgestemd op hun behoeften. Met al zijn ervaring en expertise, geniet de Groep een leiderspositie op de Europese markt van de tienjarige verzekering.

De pluspunten

Projectontwikkelaars, valoriseer uw vastgoedprojecten bij uw kopers en investeerders

De automatische tienjarige verzekering die u afsluit is verbonden aan het bouwwerk en wordt dus doorgegeven aan de koper ervan. Bij een schadegeval zijn uw klanten verzekerd.

Aannemers, versterk uw verzekering en die van de andere betrokkenen

Dankzij het contract Multiwaarborg Bouwwerk kunnen al uw partners worden beschermd.

Hulp of info nodig?

Schrijven Telefoontje