Jaarpolis
Multiwaarborg
aannemer

Een jaarverzekering voor uw activiteiten

Presentatie

Als vakman in de bouwsector, stelt u zich bloot aan heel wat risico's waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld. Dit zowel tijdens de uitvoering van de werken als na de oplevering.
De financiële gevolgen kunnen het voortbestaan van uw onderneming in het gedrang brengen. Om die risico's te voorkomen, is een goede verzekering aangewezen. Met het verzekeringscontract Multiwaarborg Bouwer, bent u zeker van de juiste keuze. U geniet immers de expertise van een van de leiders op de Europese verzekeringsmarkt.

Een verzekering voor professionelen in de bouwsector

 • Het contract Multiwaarborg aannemer is een verzekeringsoplossing voor aannemers van allerhande bouwprojecten: woningen, scholen, kantoren enz.
 • Dit jaarlijkse contract dekt alle aangegeven activiteiten van de aannemer, ongeacht of die een algemeen of een gespecialiseerd aannemer is.
 • Het biedt een gepast antwoord op de behoeften en verplichtingen van aannemers en van alle projectontwikkelaars, met name op het vlak van de tienjarige verzekering.

Een complete verzekeringsoplossing

Dit contract omvat alle waarborgen die nodig zijn voor de verzekering van de activiteit van de aannemers:

 • de tienjarige aansprakelijkheid: deze garantie dekt de aansprakelijkheid van de aannemer in geval van schade die de stevigheid van het bouwwerk zou kunnen aantasten in de 10 jaar na de oplevering van de werken, ook in het kader van een toekomstige wettelijke verplichting,
 • de BA-waarborg: deze dekt de verzekerde in geval van schade veroorzaakt door derden, ongeacht de reden waarom de professional aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, ook in geval van milieuschade,
 • de goederenschadeverzekering: deze dekt bepaalde schade die tijdens de duur van de werken wordt veroorzaakt aan het bouwwerk, goederen, materialen en de leveringen.

Een geruststellende oplossing

Het contract Multiwaarborg aannemer beantwoordt aan de wettelijke verplichtingen op het vlak van de tienjarige aansprakelijkheid.

Een aanpasbaar en moduleerbaar contract

Het contract Multiwaarborg aannemer past zich aan de behoeften van de professionelen aan:

 • de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en tienjarige aansprakelijkheid kunnen apart worden aangegaan,
 • er wordt een basisverzekering tienjarige waarborg voorgesteld die vervolgens kan worden aangevuld met optionele waarborgen,
 • er worden verschillende niveaus van verzekerde bedragen en franchises voorgesteld,
 • het contract kan worden aangevuld met een optionele verzekering voor goederenschade, voor de verzekering van de bouwwerken tijdens het verloop van de werken.

Een concurrentiële oplossing

De jaarlijkse bijdrage wordt gebaseerd op de aard van de activiteiten en op de aangegeven omzet van de aannemer.

De voordelen

Vereenvoudigde toegang tot de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

Door in te tekenen op de jaarlijkse burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van het contract Multiwaarborg Aannemer, geniet u van een vereenvoudigde toegang tot de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering zodra u besluit om uw onderneming te verzekeren tegen dit risico.

Optimale bescherming

 • Met de bijkomende en optionele waarborgen, dekt het contract Multiwaarborg aannemer veel meer dan de aansprakelijkheden die voortvloeien uit artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Immateriële schade als gevolg van een verzekerd materieel schadegeval of milieuschade worden ook gedekt.
 • Voor het BA-gedeelte van het contract geldt "alles behalve": alles wat niet is uitgesloten is verzekerd, ongeacht de juridische grond waarop de aansprakelijkheid van de verzekerde kan worden ingeroepen.

Verzekerde bedragen die zijn afgestemd op uw behoeften

In het luik burgerlijke aansprakelijkheid, biedt het contract Multiwaarborg aannemer een ruime keuze aan verzekerde bedragen.

Beschermde werktuigen

De burgerlijke aansprakelijkheid van uw niet-ingeschreven werktuigen is gedekt wanneer u deze werktuigen gebruikt op een werf.

De zekerheid dat u goed verzekerd bent

 • Met meer dan anderhalve eeuw ervaring en leider op de verzekeringsmarkt van de bouwsector, kan SMABTP verzekeringsoplossingen aanbieden die perfect zijn afgestemd op de eisen van de professionelen in deze sector.
 • U geniet van de expertise van een grote verzekeringsgroep die unaniem erkend is in het domein van de bouwverzekeringen en die kan rekenen op medewerkers in uw buurt die vertrouwd zijn met uw beroep en uw bekommernissen.

Specialisten aan uw zijde

SMABTP is meer dan een verzekeraar. Het is een gespecialiseerde partner die aan uw zijde en in uw dienst staat: met onze gepersonaliseerde opvolging en gepersonaliseerd advies staat u er nooit alleen voor wanneer zich een schadegeval voordoet.

De voorrechten

U komt uw verzekeringsverplichtingen perfect na

Door in te tekenen op de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering, bent u zeker dat u voldoet aan alle nieuwe verplichtingen op het vlak van de tienjarige verzekering.

U stelt uw opdrachtgevers gerust

U kiest voor een erkende verzekeraar wiens merk synoniem is met ernst, vakmanschap en naleving van de verbintenissen.

U kunt gerust zijn

 • Concentreer u gerust op uw activiteit: bij een schadegeval is het voortbestaan van uw onderneming verzekerd.
 • Dankzij de verzekering voor goederenschade, bent u gedekt wanneer zich een schadegeval voordoet tijdens de werken.

U wint tijd

Uw beroepsactiviteit en al uw werven worden gedekt door slechts één contract: u hoeft zich geen zorgen te maken over uw verzekering en kunt zich volop concentreren op uw activiteit.

U betaalt geen 2 keer

Als u voor bepaalde projecten al een tienjarige verzekering hebt via een werfpolis, dan zal de jaarlijkse bijdrage van uw contract Multiwaarborg aannemer daar rekening mee houden.

De pluspunten

Steeds een bekwame werknemer tot uw dienst

SMABTP beschikt over een lokaal team en netwerk van specialisten die steeds klaarstaan om u te begeleiden.

Hulp of info nodig?

Schrijven Telefoontje