160 jaar geschiedenis
in dienst van de professionals
van de bouwsector

160 jaar geschiedenis

1859 Oprichting van SMABTP door een aantal ondernemers die zich willen verzekeren tegen arbeidsongevallen
1899 Ontwikkeling van een BA-verzekering die de aannemers dekt bij de uitvoering van hun werken.
1923 Uitvinding van het eerste tienjarige verzekeringscontract dat via een tienjarige polis de hele activiteit van de aannemer dekt.
1928 Lancering van een werfpolis.
1933 Oprichting van SMAvie, individuele en collectieve oplossingen op het vlak van voorzorg, gezondheid, pensioen enz.
1989 Vestiging van SMA in Spanje
1991 Ontwikkeling van de eerste bouwverzekering die zowel de aansprakelijkheid als de schade dekt.
1994 Oprichting van de stichting Excellence SMA die zich bezighoudt met risicopreventie in de bouwsector.
2002 Kwaliteitscertificaat ISO 9001 voor SMABTP inzake de dienstverlening aan de verzekerden.
2005 Bijdrage tot de werkzaamheden van de Franse overheid inzake de evolutie van de bouwverzekering.
2011 Vestiging in Portugal
2017 Vestiging in België en ontwikkeling van specifieke verzekeringscontracten voor de Belgische bouwsector.