De Groep SMABTP

Onze groep

Erkende expertise voor de verzekering van bouw- en vastgoedberoepen

Een verzekeringsleider die met u meedenkt

Als referentieverzekeraar in de bouwsector, stelt de Groep SMABTP zich tot doel om u te begeleiden bij het hele bouwproces. 
De constante zorg om perfect te beantwoorden aan de verzekeringsbehoeften van de markt, het erkende vakmanschap van onze medewerkers en partners en strakke beheersprocessen maken van ons een bevoorrechte gesprekspartner die zijn businesscliënten begeleidt bij elke stap in de ontwikkeling van hun activiteiten.

Altijd in de buurt

SMABTP is nooit afgestapt van de vorm en wederkerende waarden die bijdroegen aan de oprichting van de Groep in 1859: luisteren naar de verzekerden, ze betrekken bij het beheer van de Groep, lokale vestigingen om altijd in de buurt van de cliënten te zijn, transparantie, advies en persoonlijke begeleiding…

Een solide partner

De solvabiliteitsmarge van SMABTP is veel breder dan de reglementaire minima die worden vereist door Solvency II. Daardoor zijn wij in Europa een van de verzekeraars met de grootste financiële slagkracht.

In binnen- en buitenland

SMABTP is vandaag actief in Frankrijk, België, Spanje, Portugal, Nederland en Ivoorkust.
Dankzij partnerships kan de Groep zijn businesscliënten begeleiden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De Europese specialist in het domein van de bouwverzekering

Nummer 1 Europese leider in bouwverzekeringen.
Grootste Franse verzekeraar op de markt van de tienjarige verzekering; grootste verzekeraar op de markt van de schadeverzekering voor bouwwerken.
160 000 Meer dan 160 000 verzekerde contracten voor de verzekering van goederen en burgerlijke aansprakelijkheid, woningparken, bedrijfsruimten, wagenparken, fraude, aansprakelijkheid van de zaakvoerder enz.
6 000 Meer dan 6 000 nieuwbouw- of renovatieprojecten per jaar verzekerd via een werfpolis.


Oplossingen op maat van alle betrokkenen bij een bouwproject

SMABTP, een verzekeraar ten dienste van alle betrokkenen bij een bouwproject

In de bouwsector spelen er specifieke behoeften. Daarom ontwikkelde SMABTP verzekeringsoplossingen op maat die voldoen aan alle behoeften van alle spelers die in deze sector actief zijn: aannemers, projectontwikkelaars, bouwheren van individuele woningen, opdrachtgevers openbare werken, architecten, studiebureaus, engineeringbedrijven, bouweconomisten, industriëlen, verdelers…

Oplossingen voor de verzekering van alle beroepsrisico's

SMABTP lanceerde al tal van innovaties in het domein van de bouwverzekeringen. De Groep steunt op een breed gamma van verzekeringscontracten voor alle beroepsrisico's waaraan een onderneming het hoofd moet bieden: verzekering van de bedrijfsruimte, het wagenpark, de werktuigen en uitrustingen, het computermaterieel, fraude enz.

Van ambachtsman tot multinational

Voor alle spelers in de sector, ongeacht hun grootte en organisatie, heeft SMABTP altijd een verzekeringsoplossing klaar.

Specialisten en experts die naar u luisteren

Gespecialiseerde adviseurs, contractbeheerders, schadebeheerders, experts enz.: in elke etappe van uw relatie met SMABTP, zijn uw gesprekspartners echte specialisten die erkend zijn om hun vakmanschap en hun kennis van de bouwsector. Zij kennen uw omgeving, uw beroep en uw bekommernissen.