*

Contact

Formulaire de contact JF

Uw profiel
Obligatoire
Obligatoire
Uw gegevens
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
@
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Onderwerp van uw aanvraag
Obligatoire
Obligatoire

De gegevens in het voorhanden formulier zijn het voorwerp van een verwerking van de persoonsgegevens door de firma SMABTP, verantwoordelijk voor de verwerking, met als doel het afsluiten, beheren en uitvoeren van contracten alsook commerciële prospectie. 
Deze gegevens zijn bestemd voor de firma SMABTP, de firma’s van de SMA-groep, voor SGAM BTP en de gelinkte bedrijven en voor hun commerciële partners.
Conform de aangepaste wet  inzake Informatica en vrijheden van 6 januari 1978, beschikt u over een toegangs-, rechtzettings-, bevragings- en verwijderingsrecht alsook over een recht van verzet betreffende de behandeling van uw gegevens omwille van geldige redenen en betreffende commerciële prospectie. Deze rechten worden uitgeoefend middels een schrijven met een getekend identiteitsbewijs gericht aan: SMABTP - GCAI - Coordination Informatiques et Libertés - 8 rue Louis Armand - 75015 Paris.