Federale begroting 2024: wijziging van het btw-tarief voor afbraakwerken en constructies

gepubliceerd op 31 januari 2024

De nieuwe regelgeving geldt voor heel België. Ze is strenger dan haar voorganger en brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor de bouwsector en particulieren. Bepaalde groepen zijn uitgesloten.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

- Projectontwikkelaars, sleutel-op-de-deur bedrijven en particuliere investeerders zijn uitgesloten van het verlaagde tarief van 6%. Voor deze groepen zal het btw-tarief voortaan weer stijgen naar 21%.

- Alleen particulieren komen in aanmerking voor het verlaagde tarief, en alleen voor hun hoofdverblijfplaats met een maximale oppervlakte van 200 m².

- Sloop- en heropbouwwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende aannemer.

- Om het 6%-tarief te behouden, moet de woning de enige verblijfplaats van de eigenaar blijven gedurende vijf jaar na de eerste ingebruikname.

Er gelden echter overgangsmaatregelen voor lopende projecten waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd vóór 1er juli 2023.

> Raadpleeg de tabel met een overzicht van de nieuwe regelgeving

Warmtepompen blijven profiteren van dit verlaagde tarief, in tegenstelling tot zonnepanelen en boilers, die nu zijn uitgesloten van de nieuwe regelgeving.

Welke gevolgen zal dit hebben voor bouwprofessionals?

In een context van onzekerheid op de bouwmarkt, een tekort aan woningen en de vervallen staat van de huidige voorraad, staan de betrokken spelers niet positief tegenover deze hervorming. Ze verwachten minder projecten, rentabiliteitsproblemen voor de lopende projecten en meer in het algemeen een economische vertraging in de sector.